základní info o druzích:

obojživelníci (Amphibia):

plazi (Reptilia):