Salamandra salamandra, mlok skvrnitý

rozšíření mloka skvrnitého na Balkáně (zeleně)

Vzhled:

Dospělci do 28 cm, obvykle však jen okolo 20 cm. Jedná se o velkého a robustního mloka s válcovitým a jemně příčně rýhovaným tělem a válcovitýmm ocasem kratším než je trup. Po stranách hlavy a krku se táhnou výrazné příušní (parotidové) žlázy. Končetiny jsou krátké, kráčivé, ve předu po čtyřech a v zadu po pěti prstech. Oči jsou vyspouplé, tmavé na mohutné hlavě. Jediný evropský druh s výraznými žlutými, oranžovými nebo červenými skvrnami či pruhy na černé podkladové barvě (výjimečně je světlá kresba redukována do několika malých skvrn) zasahující až na břicho. Spodní strana těla úplně černá, šedočerná, šedohnědá nebo skvrnitá. Pro lepší představu shlédněte také fotografie mloka skvrnitého na těchto stránkách.

Prostředí:

Vyskytuje se obvykle ve vlhkých zalesněných oblastech, v horách nebo kopcovité krajině (až do 2000 m n. m.) poblíž potoků a pramenů.

Způsob života:

Většinou terestrický ve vlhkém prostředí, a jen vzácně nalézán velmi daleko od vody. Typická je noční aktivita, ale často se s ním setkáváme i během dne po dešti. Pohybuje se velmi pomalu a přerušovaně po krátkých úsecích, jen výjmečně dále než několik metrů od svého denního útočistě. Nejvyšší aktivitu vykazují v období páření. Skrývá se pod padlými kmeny, kameny, větvemi či dalších podzemních prostorách, mnohdy ve společnosti s dalšími jedinci svého druhu nebo i s čolky. Vyjímečně může žít dlouhodoběji ve vodě, ve vysokých nadmořských výškách. Chráněn školivým sekretem pokožky, který dráždí tlamu a oči predátorů, jasné zbarvení těla má varovnou funkci. Páří se většinou v létě nebo na podzim. Sameček přitom obejme zezadu její přední končetiny, a vypouští spermatofor na zem, odkud jej samička nasává kloakou. Obvykle na jaře až létě rodí do vody larvy s keříčkovitými žábry po stranách hlavy, které ke konci léta metamorfují. Mláďata mohou být porozena i plně vyvinutá ve vysokých nadmořských výškách.

Potrava:

Hmyz, pavouci, měkkýši a korýši přiměřené velikosti.

Podobné druhy:

Obvykle nezaměnitelný s jinými druhy, avšak velmi tmaví jedinci mohou vypadat jako mlok černý S. atra. Možná záměna také se suchozemskou fází čolků Triturus carnifex, T. cristatus či T. karelinii, kteří však nemají v průřezu oválný ocas. Mlok skvrnitý však má vždy alespoň několik žlutých skvrnek.