Emys orbicularis, želva bahenní

rozšíření želvy bahenní na Balkáně (zeleně)

Vodní želva se stále přesně nejasnou taxonomií, která je však v současné době řešena. Z celkového dnes uváděného počtu 16 poddruhů se na Balkáně vyskytují dva – Emys orbicularis orbicularis a Emys orbicularis hellenica.

Vzhled

Karapax dospělých želv dosahuje délky okolo 20 cm, výjimečně i 30 cm. Černý, načernalý nebo hnědý krunýř má obvykle se vzorem tvořeným světlými, často žlutými či bílými tečkami nebo paprsky. Zespodu je krunýř žlutavý s měnící se převahou černé. Zbarvení krunýře je typické a nezaměnitelní právě pro tento druh. S výrazně vybarvenými želvami se můžeme setkat právě u subspecie hellenica (viz foto). Krunýř je v obrysu více či méně oválný, mírně širší s centrální kýlem u mladých zvířat. Dospělí tento kýl postrádají. Plastron je u mladých zvířat často velmi flexibilní. U dospělých zvířat pak, až na přední část, neohebný. Samci se od samic odlišují zejména délkou a šířkou ocasu a zakřivením plastronu. Často byl také uváděn rozdíl ve zbarvení duhovky. To však platí, mezi balkánskými populacemi, jen pro nominotypický poddruh. Fotografie želvy bahenní si můžete prohlédnout zde.

Prostředí

Želva bahenní obývá nejrůznější biotopy, často i silně antropické. Na Balkáně je místně velmi hojným druhem. Nalézáme ji většinou ve slepých ramenech řek, v pomalu tekoucím potocích, mokřadech, větších vyhřátých tůních ale i stokách a jiných odpadních vodách.

Způsob života

Druhy je aktivní ve dne, kdy se většinou vyhřívá na kmenech vyvrácených stromů, které leží nad vodní hladinou. Při vyrušení okamžitě mizí pod vodou. Jsou velmi obezřetné a často je můžeme pozorovat jen za pomoci dalekohledu. Tyto želvy, jako většina balkánské herpetofauny přečkávají zimu ve stavu hibernace. Naopak v létě, za velkých veder, je pak můžeme pozorovat jen časně rán, nebo navečer. Po zimování dochází k páření. Při něm vydávají želvy krátké pisklavé zvuky. Samice následně kladou 3 – 18 (většinou 9 – 10) vajec velkých 30 x 18 (někdy 40 x 20) mm. Ty kladou do dutin n souši, které si často samy vyhrabávají. Kvalitní mladistě mohou obsahovat snůšky od několika samic. Mláďata se líhnou po asi 2 – 4 měsících. V té době měří 2 -2,5 cm. Samci této želvy dosahují dospělosti po 6 – 13 letech, samice po 18 – 20. Tento druh se dožívá až 40 let.

Potrava

Živí se převážně bezobratlými, drobnými obratlovci a mršinami.

Podobné druhy

Tento druh je možné výjimečně zaměnit s želvou Mauremys rivulata, která na Balkáně často obývá lokality s želvou bahenní. Záměna je možná i s introdukovanou Trachemys scripta.