Natrix natrix, užovka obojková

rozšíření užovky obojkové Natrix natrix  na Balkáně (zeleně)

Jedna z nejběžnějších a biologicky nejstudovanějších užovek nejen Balkánu, ale vůbec Evropy jako celku. Vytváří několik poddruhů, ale také mnoho forem z nichž asi nejznámější a na Balkáně se vyskytující je "poddruh" persa, na jehož poddruhové úrovni se taxonomové nemohou stále definitivně dohodnout.

Vzhled:

Velká a silná užovka s oválnou hlavou, která je zřetelně odlišena od těla. Samice mají obyčejně hlavu zploštělou. Hlava samců je protáhlejší a méně odlišena od krku. Velké oko má kulatou zřítelnici. Na těle má kýlovité šupiny a dlouhý ocas. Základní zbarvení horní části těla je jednobarevně šedozelené, nebo většinou šedočerné. Podle forem a poddruhů se dále vybarvení hadů diferencuje. Někdy může být velice rozmanité. Břicho je žlutobílé a je více či méně černě šachovnicovitě tečkované, nebo také celé černé. Za hlavou se zpravidla vyskytuje pár charakteristických bílých, žlutavých či oranžových skvrn. Vzácní jsou melaničtí exempláři a zcela výjimečně se vyskytují albinotické kusy. Celková délka dospělých samců se pohybuje od 70 - 85, u samic je to pak 90 - 150, výjimečně i 200 cm. Nejdelší věrohodně doložený exemplář pochází z ostrova Krk v Chorvatsku. Tento jedinec (samice) měřil 205 cm. Více viz fotografie užovky obojkové na těchto stránkách.

Prostředí:

Žije nejčastěji ve vlhkých oblastech s dostatkem její přirozené potravy. Nalezneme ji u jezer, rybníků, malých tůní, potoků, pomalu tekoucích řek apod. Vyskytuje se však také na podmáčených polích, v bažinatých oblastech, pískovnách a lomech. Setkáme se s ní nejčastěji v nížině, vystupuje však i za hranici 2000 m n. m.

Způsob života:

Had vázaný převážně na vodní biotopy, kde loví svou přirozenou potravu. Z rána se vyhřívá poblíž vodních ploch. Při vyrušení okamžitě mizí ve vodě. Výborně plave a pod vodou dokáže vydržet i přes 15 minut. Po odchycení většinou nekouše, na rušitele však vypustí páchnoucí sekret. Někteří jedinci ale používají jako pasivní obranu předstírání smrti, neboli thanatózu. Po několika měsících zimování dochází k bouřlivému páření. Okolo jedné samice se v této době kumuluje několik samců, kteří se vzájemně proplétají s cílem dostat se ke kloace samice. Po úspěšném páření s jedním ze samců kladou samice po několika týdenní graviditě vejce. Těch bývá 3 - 16 (výjimečně až 24), jsou velká zhruba 28 - 40 mm x 14 - 19 mm a samice je kladou pod hnijící organické zbytky, jako hromady listí, kompost apod. Často v blízkosti vody. Po 6 - 13 týdnech se líhnou 14 - 22 cm dlouhá mláďata. Samci dospívají ve třech letech ve velikosti zhruba 40 cm, samice po 4 - 5 letech. V přírodě se mohou dožít až 20 let.

Potrava:

Potravou těchto hadů jsou hlavně obojživelníci a ryby. Někdy loví i malé savce a vodní bezobratlé.

Podobné druhy:

Podobným a příbuzným druhem tohoto hada je užovka Natrix tessellata, žijící v některých oblastech společně na stejných lokalitách. Možná záměna díky vybarvení je i s užovkou Zamenis longissimus nebo eventuálně se zmijí.