Dolichophis caspius (syn. Coluber caspius), štíhlovka kaspická

rozšíření štíhlovky kaspické Dolichophis caspius  na Balkáně (zeleně)

Společně s šírohlavcem Malpolon insignitus je to největší evropský had. Systematicky je rovněž zajímavý. Donedávna byl řazen jako poddruh příbuzné Dolichophis jugularis, patřící tehdy ještě do rodu Coluber, následně byl přeřazen do rodu Hierophis a od roku 2004 je společně s dalšími 5 druhy řazen v rodě Dolichophis. V překladu toto rodové jméno znamená "dlouhý had".

Vzhled:

Jde o mohutného, ale štíhlého hada s poměrně malou hlavou, od krku výrazně oddělenou. Má velké oči s kruhovitou zornicí. Ocas je dlouhý. Tělo je pokryto hladkými šupinami. Zbarvení je značně rozmanité. Základním zbarvení je žluto - hnědé, olivově - hnědé s jemným načervenalým vzorem a nejasnými tmavými skvrnami. Břicho je světle žluté, oranžovo - červené a mohou se na něm vyskytovat skvrnky. Tento znak je patrný hlavně u starších exemplářů. U starších jedinců je také více patrné sytější zabarvení hlavy do oranžova. Mladí hadi jsou našedlí nebo nahnědlí, obvykle s dobře patrným vzorem na hřbetě. Ve středu těla se obvykle nachází 19 řad dorsálií, dále mají 189 - 211 ventrálií s jemným kýlem po stranách a 80 - 110 podocasních štítků (samci), 91 - 104 (samice). Celková délka se pohybuje od 170 cm, až po vzácných 300 cm. Více viz fotografie štíhlovky kaspické na těchto stránkách.

Prostředí:

Tito hadi obývají různé biotopy. Je to převážně terestrický had, který má rád suchá a kamenitá stanoviště s mnoha úkryty a nízkým porostem. Na vhodných lokalitách jsou velmi hojní.

Způsob života:

Had aktivní za dne. Je velmi rychlý a hlasitě prchá již při menší známce nebezpečí. Rád se sluní, nejčastěji ráno a pak později odpoledne, často poblíž vhodného úkrytu. Po odchycení se velmi brání a aktivně kouše. Neuklidní se ani po delší manipulaci. K páření dochází po zimování a to nejčastěji v dubnu či květnu. Samice pak kladou 5 - 18 vajíček velkých 45 x 22 mm. Vejce se vyvíjejí zhruba 5 - 8 týdnu, pak se z nich líhnou až 30 cm mláďata. Ta dospívají ve velikosti 65 - 70 cm, tedy zhruba ve třech letech. V přírodě se tito hadi dožívají přibližně 8 - 10 let.

Potrava:

Dospělí hadi se živí převážně drobnými savci, ptáky a někdy i plazy. Mláďata hlavně hmyzem a ještěry.

Podobné druhy:

Je možná záměna s Hieropis gemonensis, nebo i Elaphe quatuorlineata. Mladí hadi mají často na hřbetě vzor podobný klikatému vzoru zmijí, např. Vipera berus či Vipera ammodytes.