Zamenis longissimus (syn. Elaphe longissima), užovka stromová

rozšíření užovky stromové Zamenis longissimus  na Balkáně (zeleně)

Druh monotypický (nevytvářející geografické poddruhy), dříve řazen do rodu Elaphe. Dnes již však, společně s užovkou Zamenis situla zastupuje na Balkáně eurasijské užovky rodu Zamenis.

Vzhled:

Tělo a ocas jsou štíhlé, hlava je podlouhlá, zřetelně odlišena od krku. Velké oči mají kulatou zornici. Ošupení celého těla je hladké a dosti lesklé. Horní strana těla má zbarvení od slámově žluté přes hnědou, olivovou až k černé. Některé hřbetní a postranní šupiny mají bílé čárkované okraje. Vzadu po obou stranách hlavy mohou být světle až tmavě žluté, často černě orámované skvrny. Břicho je bělavé nebo žluté. Vyskytují se i jedinci s více či méně zřetelným hřbetním pruhem nebo pruhy. Velmi vzácné jsou pak melanistické exempláře. Mláďata jsou zbarvena velmi nápadně. Mají výraznější kresbu na hlavě a také několik řad tmavých skvrn. Celková délka druhu se pohybuje od 120 až po 200 cm. Více viz fotografie užovky stromové na těchto stránkách.

Prostředí:

Životním prostředím těchto hadů jsou především teplé a intenzívně prosluněné oblasti. V oblibě má křovinaté biotopy na okrajích lesů, svahy porostlé křovinami a solitérními stromy, zarostlé skalnaté oblasti. V některých oblastech se vyskytuje častěji v blízkosti vody. Nalezneme ji v nížině, pahorkatině i v horách do 1800 m.

Způsob života:

Aktivuje za dne a za soumraku. Jde o velice mrštného, temperamentního a po odchycení i kousavého hada. Velice obratně šplhá v keřích, ale jen nerada šplhá vysoko na stromech, jako říká její české druhové jméno. Spíše se sní setkáme ve volné krajině a na zemi, kde se buď vyhřívá nebo hledá potravu. Užovky zimují od října do března. Následuje krátké období páření, během něhož samici aktivně hledají partnerky, o které často svádějí i souboje. V této době samci nepřijímají potravu. Odpářená samice pak klade v červnu snůšku ve které je 5 - 10 vajíček do nor hlodavců, pod kameny, mech a jiná vhodná místa. Po zhruba dvou měsících se líhnou mláďata, měřící i přes 20 cm.

Potrava:

Většinou hlodavci, často také ale ptáci a jejich vejce. Mláďata pak hlavně ještěrky.

Podobné druhy:

Díky často výrazné kresbě za hlavou mladých i dospělých exemplářů mohou připomínat užovky Natrix natrix. Mláďata však mohou být podobná užovkám Elaphe quatuorlineata.