Platyceps collaris (syn. Coluber rubriceps), štíhlovka

rozšíření štíhlovky Platyceps collaris na Balkáně (zeleně)

Díky izolovanosti a malé početnosti evropské populace se jedná o jednoho z nejvzácnějších hadů Evropy. Sporadicky se vyskytující poddruh thracius popsal z JV Bulharska český herpetolog Dr. Ivan Rehák.

Vzhled:

Druh velice podobný příbuzné a donedávná poddruhově podřazené P. najadum. V Evropě doshuje velikosti přibliženě 70 cm, v ostaních částech areálu až 100 cm. Jde o velice štíhlého hada, ale na rozdíl od P. najadum je hlava menší a plošší. Zbarvením se rovněž od příbuzného druhu liší. Základní zbarvení je načervenale šedé nebo červeno - hnědé. Od hlavy přes krk se táhnou malé, světle lemované černé skvrnky. Největši sedlovitá skvrna je hned za hlavou, pak postupují jen drobné skvrnky v jedné nebo dvou řadách, často přes celé tělo. Tímto se také liší od P. najadum, které skvrny končí většinou v první třetině těla. Šupiny v předu a za očima jsou většinou tmavé, břicho žluto - bílé. Ve středu těla se táhne 19 řad dorsálií. Více napoví fotografie této štíhlovky.

Prostředí:

Suché pobřežní oblasti s kamenitým podkladem a nízkou přízemní vegetací.

Způsob života:

Jde o velice málo prozkoumaný druh. Etologicky se však nebude podstatně lišit od P. najadum. Hadi zimují přibližně 4 měsíce. Následuje páření. Samice pak kladou 3 - 5 vajec o velikosti zhruba 25 - 30 mm x 8 - 9 mm. Embryonální vývoj trvá cca 2 měsíce. Mláďata jsou po vylíhnutí velice subtilní.

Potrava:

Vyloženě saurofágní druh. Občas však nepohrdne ani velkým hmyzem či malými hlodavci.

Podobné druhy:

Platyceps najadum, se kterou v některých oblastech obývá i stejná území a stejné lokality.