Malpolon insignitus (syn. Malpolon monspessulanus insignitus), šírohlavec východní

rozšíření šírohlavce východního Malpolon insignitus na Balkáně (zeleně)

Největší evropská bojga a jeden z největších evropských hadů vůbec. Jeho dřívější druhové jméno "monspessulanus" znamená v češtině něco jako žíjící na upatí hor, což bylo částečně odvozeno z jeho typové lokality v jižní Francii - Montpellier. Na Balkáně se však vyskytuje pouze Malpolon insignitus, původní druh, ze kterého byl nedávno vyčleněn - Malpolon monspessulanus - obývá jihozápadní část Evropy.

Vzhled:

Nádherný had, který může dosáhnout délky 260 cm a váhy až 3 kg. Velký, impozantní, často jednobarevně zbarvený had s velkýma očima a typicky tvarovanou hlavou. Čelo je vpředu a mezi očima jakoby vrásčité. Nadoční štítek přesahuje přes oko s kulatou zřítelnicí. Tělo je poměrně štíhlé. Šupiny jsou hladké. Vyskytuje se v rozdílných zbarveních od světle žluté přes šedozelenou až po černou. Hřbet a boky pokrývají malé načernalé skvrnky, které jsou částečně nebo celé žlutě olemovány. Břicho je jednobarevně žlutošedé nebo tečkované ve 4 řadách. Kresba hlavy je sestavena s z tmavých skvrn a pásku. Na hlavě je také dobře patrný typický prodloužený frontální štítek. Více viz fotografie šírohlavce východního na těchto stránkách.

Prostředí:

Otevřená a suchá krajina v nížině i pahorkatině. Má rád okraje lesů, staré zdi, hromady kamení, často intenzívně prosluněné a s dostatkem úkrytů. Méně často osidluje i vlhčí místa. Vyskytuje se do výšek až 2200 m.

Způsob života:

Agresivní, hbitý a hlavně terestrický had, který se velice rád sluní. Potom aktivně prohledává okolí a pátrá po potravě. Je velice plachý a při vyrušení rychle prchá, pak se zastaví a se zdviženou hlavou sleduje okolí. Po odchycení hlasitě syčí a kouše. K páření dochází po zimování, nejčastěji v dubnu, či květnu. Samci předtím často svádějí souboje. Po několikatýdenní březosti kladou samice 4 - 20 (obvykle 4 -14) podlouhlých vajec, která jsou velká přibližně 27 - 55 mm x12 - 40 mm. Pro snůšku si vybírají vlhčí místa pod kameny, v trhlinách, pod dřevem apod. Vejce se vyvíjejí zhruba 2 měsíce, po kterých se líhnou 20 - 36 cm mláďata. Dospívají zhruba po 3 - 5 letech. V přírodě se mohou dožít až 25 let.

Potrava:

Velice žravý had. V přírodě se nejčastěji živí hlodavci, ptáky a plazy. Mladí hadi pak hmyzem a ještěry. Jsou známy i případy pozření malých želv.

Podobné druhy:

Tak typický druh, že po odchycení si jej s žádným jiným evropským druhem hada nemůžeme splést.

Poznámka:

Tento had je vybaven tzv. opistoglyfním typem chrupu. Jeho jed není pro člověka nijak zvlášť nebezpečný. Nicméně mohou se objevit příznaky jako ochromení postižené končetiny, otok, horečka, celková slabost i ztráta rovnváhy. Všechny tyto symptomy často odezní do 5 hodin. A ještě jedna zajímavost, podle nejnovějších studií fylogenetiky spojující korálovcovité hady s "užovkovitými" je tak Malpolon insignitus jen jedním ze dvou korálovcovitých hadů Evropy.