Zamenis situla (syn. Elaphe situla), užovka levhartí

rozšíření užovky levhartí Zamenis situla  na Balkáně (zeleně)

Oprávněně zbarvením asi nejkrásnější ale také jeden z nejohroženějších evropských hadů. Variabilita druhu je rovněž velká. Vyskytují se např. jak skvrnití tak i pruhovaní jedinci,což z ní bohužel z ochranářského hlediska dělá chovatelsky velmi atraktivní druh.

Vzhled:

Podlouhlá hlava je jen těžko odlišitelná od krku. Velké oko má kulatou zřítelnici. Tělo působí štíhle, šupiny jsou hladné. Jde o nejpestřejšího evropského hada. Základní zbarvení hřbetu a boků kolísá v různých světlých i tmavě šedých tónech. Na hřbetě jsou rozloženy čtyřúhelníkovité až kulaté skvrny, které jsou zbarveny jahodově červeně až hnědě. Na ocase bývají menší a světlejší. Skvrny na hřbetě mají tmavý okraj a jsou zřetelně odděleny od základního zbarvení. Boky jsou rovněž tmavě skvrnité. Břicho a spodní strana ocasu jsou černě skvrnité. Kresba hlavy je sestavena z tmavých příčných proužků. Na šíji se nachází skvrna. Pruhovaná skvrna je vzácnější. Délka kolem jednoho metru. Více viz fotografie užovky levhartí na těchto stránkách.

Prostředí:

Převážně nížinný druh, který se však může vyskytovat i v pahorkatině. Někdy však i v horách do 1000 m. Nachází se většinou v suchých až poměrně vlhkých biotopech, vždy výslunných. Důležitá je také bujná vegetace. Má také ráda kamenité svahy a zanedbané zahrady. Zídkami a volně položenými kameny rovněž nepohrdne. Často se vyskytuje v blízkosti vod.

Způsob života:

Velice skrytě žijící tvor. I proto je tak těžké jej objevit ve volné krajině. Pokud však máme to štěstí a narazíme na ni, nesnaží se utéci a často zůstává ležet tak dlouho až ji polapíme. Sluní se nejčastěji v dopoledních hodinách, následně prohledává okolí nebo zalézá zpět do úkrytu. Odpoledne se znova sluní. Někdy využívá vyhřáté půdy i po západu slunce. K rozmnožování dochází po několika měsících přezimování. Samci aktivně pátrají po samicích. Páří se v květnu. Při kontaktu často dochází k cerviálnímu kousání (zakousnutí samce do krku samice), které je typické pro zástupce rodu Zamenis, ale i pro jiné užovky. Samice klade v červenci pod polštáře mechu a nebo pod kameny 3 - 5 velkých vajec. Mláďata se líhnou po 60 - 70 dnech, v této době měří kolem 25 - 30 cm. Svlékají se po 10 - 14 dnech od vylíhnutí.

Potrava:

Potravou dospělých hadů jsou hlavně drobní savci a ptáci. Mláďata se živí hlavně ještěrkami.

Podobné druhy:

Díky zbarvení jsou nezaměnitelné. Možná podobnost je s E. sauromates, nebo s mláďaty E. quatuorlineata. Taxonomicky však s těmito druhy nemají společného nic.