Hierophis gemonensis (syn. Coluber gemonensis), štíhlovka balkánská

rozšíření štíhlovky balkánské Hierophis gemonensis  na Balkáně (zeleně)

Nejhojnější a zároveň endemický had západního pobřeží Balkánského poloostrova. Druh monotypický, ale kresebně dosti variabilní.

Vzhled:

Velmi štíhlá užovka s podlouhlou, širokou hlavou, která je ale jen nepatrně odlišena od krku. Má velké a bystré oči s kruhovitou zornicí. Tělo je štíhlé s dlouhým ocasem, přičemž rozeznání pohlaví je někdy velmi složité. Tělní šupiny jsou hladké. Ve středu těla jsou šupiny uloženy v 19 šikmých řadách. Základní zbarvení je šedohnědé, žlutavé, hnědavé, nebo olivové. Přední část těla je tmavě příčně pruhovaná a bíle skvrnitá. Konec těla je pruhovaný výrazněji, hlavně pak u starších jedinců. Podklad Břišní strana těla je bělavá až nažloutlá, v přední části těla často tmavě skvrnitá. Délka dospělých exemplářů se pohybuje od 90 po 120 cm. Více viz fotografie štíhlovky balkánské na těchto stránkách.

Prostředí:

Převážně silně prosluněná místa s kamenitým podkladem, zarostlá křovinami. Obývá zde však i řídce porostlé dubové či borovicové lesy. V oblibě má ale hlavně kamenné zídky, tak typické pro oblast, kde se tento druh vyskytuje.

Způsob života:

Je to velice čilý had, který při přiblížení člověka okamžitě mizí ve svém úkrytu. Někdy však, pokud se stanoviště zdá hadovi dosti bezpečné, bez pohnutí vydrží na místě. Po odchycení však intenzívně a citelně kouše, často se tak pokouší žvýkavými pohyby dostat místo zakousnutí hlouběji do tlamky. Obratně šplhá po větvích keřů, kde loví potravu. Tu loví velice aktivně. Velmi rychle ji pronásleduje a bez zaváhání se do ni zakousne, přitom tlačí kořist k zemi, dokud ji nezahubí. Větší kořist škrtí menší naopak polyká živou. Zimuje několik měsíců, poté, v dubnu či květnu, se hadi páří. Samice klade snůšku se 4 - 10 vajíčky, která se líhnou přibližně po 6 -8 týdnech. Mláďata jsou po vylíhnutí velká asi 15 cm.

Potrava:

Živí se drobnými savci, ptáky, ještěry, menšími hady, hmyzem. Mladí hadi pak převážně hmyzem.

Podobné druhy:

V terénu může dojít k záměně s Dolichophis caspius nebo příbuznou Hierophis viridiflavus. Velice podobným druhem je ale bývalý poddruh H. gemonensis, štíhlovka Hierophis gyaronensis, z řeckého ostrova Gyaros v Egejském moři. Tento druh se však vyskytuje jen na tomto ostrově, a tak nemůžeme oba tyto druhy spatřit pohromadě na jednom území.