Elaphe sauromates (syn. Elaphe quatuorlineata sauromates), užovka Sarmatská

rozšíření užovky sarmantské Elaphe sauromates na Balkáně (zeleně)

Typový druh rodu Elaphe, hodnocen až donedávna jako poddruh Elaphe quatuorlineata. Genetická odlišnost však poukazuje pro druhový status Elaphe sauromates. V poslední době již byli také zjištěny poměrně velké genetické rozdíly mezi jedinci samotného druhu, takže se dá očekávat i dalších taxonomických změn. Druhové latinské jméno sauromates je odvozené z řečtiny a jedná se o název historické oblasti Sarmácie, kde Pallas tohoto had v roce 1814 popsal.

Vzhled:

Podlouhlá hlava je jen mírně odlišena od krku. Má velké oko s kulatou zornicí. Tělo je silnější a statnější jako u E. quatuorlineata. Zbarvení je velmi variabilní a odvíjí se od geografického rozšíření. Základní barva je žlutohnědá a na jejím podkladě se nachází nevýrazné tmavé skvrny. Dospělci mají tímto sklon ponechat si juvenilní zbarvení i v dospělosti. Mláďata jsou skvrnitá s šedým podkladem. Dorsální šupiny jsou znatelně kylnatější a jsou uspořádány ve 25, vzácně 27 řadách. Celková délka hada je do 180 cm. (fotografie užovky sarmantské)

Prostředí:

Obývá vlhká i suchá místa v nížině a pahorkatině. Žije spíše skrytě.

Způsob života:

Etologie druhu je stejná nebo podobná jako u E. quatuorlineata

Potrava:

Živí se savci, ptáky a jejich vejci. Výjimečně plazy či hmyzem.

Podobné druhy:

I když je si velice podobná s E. quatuorlineata, na první pohled ji lze v dospělosti běžně odlišit.