Natrix tessellata, užovka podplamatá

rozšíření užovky podplamaté Natrix tessellata  na Balkáně (zeleně)

Vzhled:

Středně velká užovka s podlouhlou a úzkou hlavou jen mírně odlišenou od krku. Tělo je štíhlejší jako u Natrix natrix. Oko je velké, zřítelnice kulatá. Šupiny jsou silně kylnaté. Základní zbarvení kolísá mezi šedou a hnědou. Hřbet je šedý, olivově šedý, nebo hnědavý, zřídka i černavý. Kresbu tvoří větší počet více či méně zřetelně v pruhy spojených tmavých skvrn, někdy tvořících příčné pruhy. Břicho je nažloutlé až načervenalé a černě skvrnité. Na krku někdy bývají tmavé skvrny, jejichž špička míří dopředu. Poddruh Natrix tessellata heinrothi žijící na ostrově Serpilor (česky Hadí ostrov) v Černém moři je modročerný. Spodní strana krku je nažloutlá a červenavá, přední část těla je skvrnitá stejnou barvou. Celková délka až 130 cm. Více viz fotografie užovky podplamaté na těchto stránkách.

Prostředí:

Nejčastěji se vyskytuje u pomalu tekoucích řek, potoků s bohatou pobřežní vegetací. Najít však dá i u mořského pobřeží.

Způsob života:

Teplomilný druh, aktivní až při dostatečně vysoké teplotě ve dne i za deštivého počasí. Sluní se těsně u vody. Etologicky je však velmi podobná druhu Natrix natrix. K páření dochází většinou v dubnu, samice pak kladou snůšku po 7 - 10 týdnech. Vejce jsou velká 30 - 45 mm x 20 - 25 mm a bývají v počtu 5 - 37. Snůšku kladou do štěrbin, pod tlející materiál apod. Novorozená mláďata jsou velká 14 - 25 cm a dospívají přibližně ve třech letech při délce kolem 40 cm.

Potrava:

Převážně ichtyofágní (=rybožravý) druh. Loví přiměřeně velké rybky jak ve sladké tak slané vodě.

Podobné druhy:

Částečná záměna může nastat s užovkou Natrix natrix.