Trachemys scripta, želva nádherná

rozšíření želvy nádherné na Balkáně (zeleně)

Druh v Evropě, a tedy i na Balkáně nepůvodní, je dnes celkem velkým problémem pro původní evropskou faunu. Podle studie komise The Humane Society of the United States (HSUS) bylo v letech 1989 – 1998 vyvezeno z USA přes 52 miliónů těchto želv, které se staly, jako mláďata, oblíbenými domácími chovanci. Bohužel dospělí jedinci už tak oblíbeni nezůstali, a tak se mnoho lidí uchylovalo k řešení pustit je do místní řeky, potoka, rybníku apod. V některých místech Evropy se tak želvy uchytily, a dokonce se zde i množí. V roce 2003 proto vydala komise Evropských společenství úplný zákaz dovozu těchto želv do EU.

Vzhled

Želva dosahující velikosti krunýře až 28 cm. Samice jsou větší jako samci. Charakteristická je červená skvrna po bocích hlavy, která se táhne až na krk. Samci se vyznačují i velmi dlouhými, zakřivenými drápy. Mláďata jsou výrazněji pestře vybarvena jako dospělí jedinci. (fotografie želvy nádherné)

Prostředí

Obývá nejrůznější vodní biotopy. Mokřady, jezera, periodické tůně, rybníky často právě s původními želvami Emys orbicularis a Mauremys rivulata, pro které představuje výrazného potravního, ale v určitém smyslu i reprodukčního konkurenta.

Způsob života

Jde o denního živočicha, který se přes den sluní nebo loví potravu. V přírodě zimuje. V některých oblastech však k rozmnožování hibernační pauza není podstatná. Při námluvách samci připlouvají k samicím a před hlavou jim třepotají předními končetinami. V místech původního výskytu těchto želv kladou samice 2 – 19 vajec (nejčastěji 6 – 19) vajec. Mláďata se za vhodných podmínek líhnou asi po 2 – 3 měsících ve velikosti 2 – 3,5 cm.

Potrava

Převážnou část její potravy tvoří živočišná složka. Někdy okusují i kousky rostlin napadané do vody nebo rostoucí přímo ve vodě.

Poznámka

Do Evropy byla nejčastěji dovážena právě želva Trachemys scripta a její poddruh elegans. Dováželi se zde však i další poddruhy tohoto druhu, ale také zástupci jiných rodů jako Pseudemys a Chrysemys (např. picta), které jsou ve volné přírodě Evropy rovněž pozorovány. Jejich způsob života odpovídá želvě Trachemys scripta.