Petr Balej

Petr Balej


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [56]:


autorovy články:


UTM 50x50 km

kvadrát 35TNG3 kvadrát 34TFM4 kvadrát 34TFL3 kvadrát 35TMG2 kvadrát 35TLG4 kvadrát 33TXJ2 kvadrát 33TXJ1 kvadrát 33TXJ4 kvadrát 34TGN1 kvadrát 35TLG1 kvadrát 34TGL1 kvadrát 34TFN4 kvadrát 34TGM2 kvadrát 35TLJ2 kvadrát 35TLJ4 kvadrát 35TMJ1 kvadrát 35TMJ2 kvadrát 35TMH3 kvadrát 35TMH4 kvadrát 35TMF1 kvadrát 34TGM1 kvadrát 35TMH2 kvadrát 35TLG3 kvadrát 35TLH2 kvadrát 35TNH2 kvadrát 34TFP3 kvadrát 34TFP1 kvadrát 34TFP2 kvadrát 35TMG3 kvadrát 35TMG4 kvadrát 34TFM1 kvadrát 35TLG2 kvadrát 35TKL4 kvadrát 35TKM3 kvadrát 35TNG2 kvadrát 35TNG1 kvadrát 35TNJ4 kvadrát 35TPJ2 kvadrát 34TFN2 kvadrát 35TNJ1 kvadrát 34TFP4 kvadrát 35TLH3 kvadrát 34TFN3 kvadrát 33TVL1 kvadrát 33TWM2 kvadrát 33TWM3 kvadrát 33TVL2 kvadrát 33TXM1 kvadrát 33TWM4 kvadrát 33TVL3 kvadrát 33TUL4 kvadrát 33TVM4 kvadrát 34TFM3 kvadrát 35TNH4 kvadrát 34TEP1 kvadrát 34SFG2 kvadrát 34SEG4 kvadrát 34SFF1 kvadrát 34SEF3 kvadrát 34SGG1 kvadrát 34SGH2 Petr Balej - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

42273 41232 41231 41254 43164 43162 43163 43233 41244 42232 42243 41234 43243 43252 43254 43262 43263 42262 41261 42233 41262 42253 42244 42272 42271 43224 42263 42261 41252 42223 41242 42241 41274 43281 43284 42224 44271 43231 43253 43272 45134 46151 46162 46153 46143 45142 45133 42231 42274 44211 37221 37234 Petr Balej, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 52


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR