Trachemys scripta, kvadrát 35SKV4


id448, Trachemys scripta, Řecko > Kréta > Kavros, 5 m n. m., Petr Vlček, 05.09.2006, 22.09.2006, ssp. scripta, pro Krétu introdukovaný druh, rozměry krunýře, resp. karapaxu: délka 41mm, šířka 35mm. Vzhledem k malé velikosti jedince je dosti možné, že zde dochází k přirozené reprodukci tohoto poddruhu. Adultní jedinci nebyli však pozorováni.
Trachemys scripta Trachemys scripta Trachemys scripta Trachemys scripta Kavros
id12234, Trachemys scripta, Řecko > Kréta > Límni Kourná, Limni Kourna, Lake Kournas, - m n. m., Vojtěch Waldhauser, 26.08.2020, 21.09.2020, ssp. scripta
Trachemys scripta