Vojtěch Waldhauser


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [34]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TCN4 kvadrát 34TCN3 kvadrát 34TCM3 kvadrát 34TDM1 kvadrát 34TCK3 kvadrát 34TDK1 kvadrát 34SDK2 kvadrát 34TDL4 kvadrát 34TEL3 kvadrát 34TEM4 kvadrát 34TEP4 kvadrát 33TWL2 kvadrát 33TVK3 kvadrát 33TVL4 kvadrát 33TVL1 kvadrát 34SGL4 kvadrát 35SKV4 kvadrát 35SLV2 kvadrát 34SGV4 Vojtech Waldhauser - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

42194 42191 42193 40191 40193 40201 41203 41222 43214 45151 45143 45142 35242 35241 35251 Vojtech Waldhauser, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 15


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR