Petr Vlček

Petr Vlček


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [41]:


autorovy články:


UTM 50x50 km

kvadrát 35TNG3 kvadrát 33TVK3 kvadrát 33TXH3 kvadrát 33TYH2 kvadrát 33TVL4 kvadrát 35SKV4 kvadrát 33TYH1 kvadrát 34TCM1 kvadrát 35TMG2 kvadrát 33TWM4 kvadrát 33TXJ4 Petr Vlcek - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

42273 44144 43171 42174 45143 42172 35241 42191 41254 42183 46153 43173 Petr Vlcek, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 12


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR