kvadrát 33TWJ3


stránka: < 1 2 3 >
id5308, Bufo bufo, Chorvatsko > Dalmácie > Pirovac, - m n. m., Miloslav Homolka, 07.07.2011, 04.08.2011, jedna ad. samice.
Bufo bufo Bufo bufo Bufo bufo Pirovac
id4413, Dalmatolacerta oxycephala, Chorvatsko > Dalmácie > Skradin, 60 m n. m., Martin Vavřík, 16.08.2010, 01.09.2010,
Dalmatolacerta oxycephala Skradin Skradin
id5320, Elaphe quatuorlineata, Chorvatsko > Dalmácie > Vransko Jezero, Lago di Vrana, Vranjsko Jezero, 20 m n. m., Miloslav Homolka, 03.07.2011, 05.08.2011, jeden ad jedinec
Vransko Jezero, Lago di Vrana, Vranjsko Jezero
id4773, Emys orbicularis, Chorvatsko > Dalmácie > Krka, Cherca, Gurk, - m n. m., Marcel Kudláček, 22.05.2008, 18.01.2011,
Emys orbicularis Krka, Cherca, Gurk, Krka Inlet, Krka River, Rijeka Krka
id5310, Emys orbicularis, Chorvatsko > Dalmácie > Pirovac, - m n. m., Miloslav Homolka, 07.07.2011, 04.08.2011, asi 10 ex.
Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Pirovac Pirovac
id1064, Emys orbicularis, Chorvatsko > Velebit > Obrovac, 9 m n. m., Daniel Jablonski, 15.07.2007, 26.07.2007, Jedinec (samice) pozorován kolem půl šesté ráno při lovu ryb pod mostem v Obrovacu, vedoucím přes řeku Zrmanja.
Obrovac Obrovac Obrovac Obrovac
id9000, Lacerta trilineata, Chorvatsko > Dalmácie > Krka National Park, 17 m n. m., Dominik Zerzán, 01.05.2007, 09.07.2014,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata
id8998, Natrix natrix, Chorvatsko > Dalmácie > Krka National Park, 11 m n. m., Dominik Zerzán, 01.05.2007, 09.07.2014,
Natrix natrix Natrix natrix
id6966, Natrix natrix, Chorvatsko > Dalmácie > NP Krka - Skradinski buk, 40 m n. m., Marek Jedlička, 05.05.2012, 22.10.2012,
Natrix natrix
id4851, Natrix tessellata, Chorvatsko > Dalmácie > Krka, - m n. m., Filip Weber, 11.05.2011, 19.05.2011,
Natrix tessellata
stránka: < 1 2 3 >