Filip Weber


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [6]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TDL4 kvadrát 34SEK2 kvadrát 34SEJ1 kvadrát 34SDJ3 kvadrát 34SCK4 kvadrát 33TWJ3 kvadrát 34TDM1 Filip Weber - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

40204 39212 39203 40193 43154 42201 Filip Weber, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 6


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR