Dominik Zerzán

Dominik Zerzán


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [35]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TDK3 kvadrát 34TCM3 kvadrát 34SCK4 kvadrát 33TXH3 kvadrát 34TCN1 kvadrát 34TFR2 kvadrát 33TXH1 kvadrát 33TWK2 kvadrát 33TXJ4 kvadrát 33TWJ1 kvadrát 33TVK3 kvadrát 33TWJ3 kvadrát 33TVK4 kvadrát 33TUM4 kvadrát 34TCN3 kvadrát 34TCN4 kvadrát 34TDN2 kvadrát 34TES4 kvadrát 35TNL4 kvadrát 35TPK1 Dominik Zerzan - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

40203 42193 40201 40193 43171 43183 42191 45223 42164 44151 43154 44144 44153 44143 43163 46131 42194 42192 43191 46213 45281 44284 46133 Dominik Zerzan, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 23


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR