Miloslav Homolka


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [40]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TVK3 kvadrát 33TXH3 kvadrát 33TVL2 kvadrát 33TWK2 kvadrát 35TNG3 kvadrát 34TCM1 kvadrát 35SMB3 kvadrát 35TPF4 kvadrát 33TWJ1 kvadrát 33TWJ3 kvadrát 35TNH4 Miloslav Homolka - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

44144 43171 45141 44153 42273 42183 42191 37264 41283 43154 43152 42274 Miloslav Homolka, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 12


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR