Montivipera xanthina, zmije turecká


id10372, Montivipera xanthina, Řecko > centrální Řecko > lokalita nezveřejněna, - m n. m., Jiří Hejduk, 05.07.2010, 28.08.2015,
Montivipera xanthina Montivipera xanthina lokalita nezveřejněna
id3221, Montivipera xanthina, Řecko > Samos > Votsalákia, Votsalakia, 19 m n. m., Miloslav Homolka, 12.07.2009, 15.08.2009, 1 ex mrtvý na cestě na okraji města, olivovníkové háje, křoviny
Montivipera xanthina Votsalákia, Votsalakia
id3070, Montivipera xanthina, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, - m n. m., Ilias Strachinis, 14.04.2009, 29.07.2009,
Montivipera xanthina
id3068, Montivipera xanthina, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, - m n. m., Ilias Strachinis, 15.04.2009, 29.07.2009,
Montivipera xanthina
id3066, Montivipera xanthina, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, - m n. m., Ilias Strachinis, 17.04.2009, 29.07.2009,
Montivipera xanthina
id5422, Montivipera xanthina, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 28.09.2011, Jeden juvenilní a jeden adultní jedinec.
Montivipera xanthina Montivipera xanthina Montivipera xanthina Montivipera xanthina lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna
id5436, Montivipera xanthina, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 01.10.2011, Dva adultní jedinci.
Montivipera xanthina Montivipera xanthina Montivipera xanthina Montivipera xanthina lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna
id10345, Montivipera xanthina, Řecko > Thrácie > Thrácká Makedonie , - m n. m., Vojtěch Hejduk, 09.07.2015, 15.08.2015, Byla nalezena pod kamenem v olivovém háji v dopoledních hodinách.
Montivipera xanthina Montivipera xanthina Thrácká Makedonie