Ilias Strachinis

Ilias Strachinis


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [46]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TFL4 kvadrát 34TGL2 kvadrát 35SLE4 kvadrát 34TFK3 kvadrát 34TGL1 kvadrát 34SGG1 kvadrát 34SGK2 kvadrát 34TEK1 kvadrát 35SNA3 kvadrát 35SPA2 kvadrát 34TGK1 kvadrát 34TFK1 kvadrát 34SFK2 kvadrát 35TKK3 kvadrát 35TMF2 kvadrát 35SKV4 kvadrát 34SGH1 kvadrát 34SGE4 kvadrát 35SKA3 Ilias Strachinis - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

40224 40232 40251 39252 40223 41233 37232 40233 40211 36274 36281 40221 40241 40254 35241 38233 35233 36242 Ilias Strachinis, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 18


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR