Jiří Hejduk


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [29]:


UTM 50x50 km

kvadrát 35TMF2 kvadrát 35TLF4 kvadrát 35TLE3 kvadrát 33TVK4 kvadrát 35TNG3 kvadrát 35TMG3 kvadrát 34TCM1 kvadrát 34TCM4 kvadrát 34TCM3 kvadrát 33TWJ1 Jiri Hejduk - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

41253 41261 40254 40252 40253 44144 42273 42261 42191 41194 41192 43152 Jiri Hejduk, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 12


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR