Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље

obojživelníci a plazi lokality: Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље (vnitrozemí, Černá Hora), respektive okolí lokalitního nálezu id3788

id3786, Anguis fragilis s.l., Černá Hora > vnitrozemí > Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље, - m n. m., Nenad Preradović, May 2009, 07.05.2010,
Anguis fragilis s.l. Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље
id3791, Bombina variegata, Černá Hora > vnitrozemí > Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље, - m n. m., Nenad Preradović, May 2009, 07.05.2010,
Bombina variegata Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље
id3790, Lacerta viridis, Černá Hora > vnitrozemí > Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље, - m n. m., Nenad Preradović, May 2009, 07.05.2010,
Lacerta viridis Lacerta viridis Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље
id3788, Natrix natrix, Černá Hora > vnitrozemí > Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље, - m n. m., Nenad Preradović, May 2009, 07.05.2010,
Natrix natrix Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље
id3789, Podarcis muralis, Černá Hora > vnitrozemí > Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље, - m n. m., Nenad Preradović, May 2009, 07.05.2010,
Podarcis muralis Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље
id3787, Rana graeca, Černá Hora > vnitrozemí > Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље, - m n. m., Nenad Preradović, May 2009, 07.05.2010,
Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље Šćepan Polje, Scepan Polje, Шћепан Поље
id1311, Vipera ammodytes, Černá Hora > vnitrozemí > Hum, 465 m n. m., Lukáš Blažej, VI.2006, 22.10.2007,
Vipera ammodytes