Lukáš Blažej


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [17]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TCM3 kvadrát 34TDN2 kvadrát 34TCM1 kvadrát 34TCM4 kvadrát 34TCP2 kvadrát 34TEN3 kvadrát 34TEN4 kvadrát 34TDL4 kvadrát 34TDL3 kvadrát 34TDM4 kvadrát 34TEL2 Lukas Blazej - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

42191 42194 42183 41192 43183 42222 40204 41204 41211 Lukas Blazej, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 9


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR