Zalošče, Zalosce

obojživelníci a plazi lokality: Zalošče, Zalosce (Slovinsko, Slovinsko), respektive okolí lokalitního nálezu id3571

id3571, Anguis fragilis s.l., Slovinsko > Slovinsko > Zalošče, Zalosce, 80 m n. m., Petr Balej, 31.07.2009, 30.10.2009, přejetý adult
Anguis fragilis s.l. Zalošče, Zalosce
id3554, Bombina variegata, Slovinsko > Slovinsko > Šempas, Sempas, Sambasso, 125 m n. m., Petr Balej, 31.07.2009, 14.10.2009, 2 adulti
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Šempas, Sempas, Sambasso, Schonpals, Schönpals
id3159, Hierophis viridiflavus, Slovinsko > Slovinsko > Vogrsko, Ville Montevecchio, Vogersko, 100 m n. m., Petr Balej, 31.07.2009, 07.08.2009, 1 adult

id3557, Lacerta viridis, Slovinsko > Slovinsko > Šempas, Sempas, Sambasso, 125 m n. m., Petr Balej, 31.07.2009, 14.10.2009, adultní pár z komplexu L. viridis/bilineata
Šempas, Sempas, Sambasso, Schonpals, Schönpals
id3553, Pelophylax ridibundus, Slovinsko > Slovinsko > Šempas, Sempas, Sambasso, 125 m n. m., Petr Balej, 31.07.2009, 14.10.2009, 1 subadult
Šempas, Sempas, Sambasso, Schonpals, Schönpals
id3555, Podarcis muralis, Slovinsko > Slovinsko > Šempas, Sempas, Sambasso, 100-150 m n. m., Petr Balej, 31.07.2009, 14.10.2009, desítky jedinců
Šempas, Sempas, Sambasso, Schonpals, Schönpals Šempas, Sempas, Sambasso, Schonpals, Schönpals Šempas, Sempas, Sambasso, Schonpals, Schönpals
id3566, Podarcis muralis, Slovinsko > Slovinsko > Vogrsko, Ville Montevecchio, Vogersko, 110 m n. m., Petr Balej, 31.07.2009, 24.10.2009, 3 adulti
Podarcis muralis Vogrsko, Ville Montevecchio, Vogersko
id3569, Podarcis muralis, Slovinsko > Slovinsko > Vogrsko, Ville Montevecchio, Vogersko, 100 m n. m., Petr Balej, 31.07.2009, 24.10.2009, 1 adult
Vogrsko, Ville Montevecchio, Vogersko
id3491, Salamandra salamandra, Slovinsko > Slovinsko > Šempas, Sempas, Sambasso, 100 m n. m., Petr Balej, 31.07.2009, 23.09.2009, 7 larev
Salamandra salamandra Salamandra salamandra Salamandra salamandra Salamandra salamandra Šempas, Sempas, Sambasso, Schonpals, Schönpals