Bežanovo, Bezhanovo

obojživelníci a plazi lokality: Bežanovo, Bezhanovo (Podunajská nížina, Bulharsko), respektive okolí lokalitního nálezu id2850

id2833, Anguis fragilis s.l., Bulharsko > Podunajská nížina > Bežanovo, Bezhanovo, 142 m n. m., Ilian Velikov, V.2009, 13.05.2009,
Anguis fragilis s.l.
id2794, Emys orbicularis, Bulharsko > Podunajská nížina > Bežanovo, Bezhanovo, 137 m n. m., Ilian Velikov, IV.2009, 24.04.2009,
Emys orbicularis
id2795, Hyla arborea, Bulharsko > Podunajská nížina > Bežanovo, Bezhanovo, 142 m n. m., Ilian Velikov, IV.2009, 24.04.2009,
Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea
id2796, Lacerta viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Bežanovo, Bezhanovo, 137 m n. m., Ilian Velikov, IV.2009, 24.04.2009,
Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis
id2834, Lacerta viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Bežanovo, Bezhanovo, 139 m n. m., Ilian Velikov, V.2009, 13.05.2009,
Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis
id2835, Natrix natrix, Bulharsko > Podunajská nížina > Bežanovo, Bezhanovo, 138 m n. m., Ilian Velikov, V.2009, 13.05.2009,
Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix
id2836, Natrix tessellata, Bulharsko > Podunajská nížina > Bežanovo, Bezhanovo, 138 m n. m., Ilian Velikov, V.2009, 14.05.2009,
Natrix tessellata
id2797, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Podunajská nížina > Bežanovo, Bezhanovo, 140 m n. m., Ilian Velikov, IV.2009, 25.04.2009,
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Bežanovo, Bezhanovo
id2850, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Podunajská nížina > Bežanovo, Bezhanovo, 140 m n. m., Ilian Velikov, Elena Stoyanova, V.2009, 20.05.2009,
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus
id2849, Podarcis muralis, Bulharsko > Podunajská nížina > Bežanovo, Bezhanovo, 141 m n. m., Ilian Velikov, V.2009, 19.05.2009,
Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis