Ilian Velikov


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [28]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TGN1 kvadrát 35TKN3 kvadrát 35TLJ4 kvadrát 35TMG2 kvadrát 35TLF1 kvadrát 34TFN4 kvadrát 34TFM4 kvadrát 35TKM4 Ilian Velikov - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

42234 43241 43254 43233 42242 41254 41244 42232 41232 Ilian Velikov, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 9


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR