Karanfili

obojživelníci a plazi lokality: Karanfili (vnitrozemí, Černá Hora), respektive okolí lokalitního nálezu id1374

id3366, Anguis fragilis s.l., Černá Hora > vnitrozemí > Planinarski dom, dolina Grbaja, Grbaja valley, 1160 m n. m., Boris Demovič, 16.07.2009, 31.08.2009, 1 ex.
Anguis fragilis s.l.
id1370, Anguis fragilis s.l., Černá Hora > vnitrozemí > Volušnica, Volusnica, cca 1300 m n. m., Zita Bukovská, 25.07.2005, 09.11.2007,
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l.
id3404, Bufo bufo, Černá Hora > vnitrozemí > Planinarski dom, dolina (=valley) Grbaja, Prokletje, 1160-1170 m n. m., Boris Demovič, 17.07.2009, 03.09.2009, 1 veľká samica pozorovaná 17.7. v noci priamo pri Planinarskom dome a 19.7.09 ráno asi 30 m od neho.
Bufo bufo
id9208, Lacerta agilis, Černá Hora > vnitrozemí > Prokletije, 1640 m n. m., Dominik Zerzán, 28.07.2014, 05.08.2014,
Lacerta agilis Lacerta agilis Lacerta agilis Prokletije
id3370, Lacerta agilis, Černá Hora > vnitrozemí > Volušnica, Prokletje, 1635-1800 m n. m., Boris Demovič, 17.07.2009, 01.09.2009, 12 ex. roztrúsene na svahoch pod Volušnicou
Lacerta agilis Lacerta agilis
id1365, Lacerta agilis, Černá Hora > vnitrozemí > Volušnica, Volusnica, cca 1900 m n. m., Zita Bukovská, 25.07.2005, 08.11.2007,
Lacerta agilis Lacerta agilis
id3406, Podarcis muralis, Černá Hora > vnitrozemí > dolina (=valley) Grbaja, Prokletje, - m n. m., Boris Demovič, 18.07.2009, 03.09.2009, 1 ex. v doline Grbaja povyše odbočky na Planinarski dom

id3372, Podarcis muralis, Černá Hora > vnitrozemí > Planinarski dom, dolina (=valley) Grbaja, Prokletje, 1165 m n. m., Boris Demovič, 17.07.2009, 01.09.2009, 1 ex.
Podarcis muralis
id3376, Pseudepidalea viridis, Černá Hora > vnitrozemí > dolina (=valley) Grbaja, Prokletje, cca 1138 m n. m., Boris Demovič, 18.07.2009, 01.09.2009, 1 ex. prejdený na dolinovej asfaltke

id1374, Vipera berus, Černá Hora > vnitrozemí > Karanfili, 1650 m n. m., Zita Bukovská, 26.07.2005, 11.11.2007,
Vipera berus Vipera berus