Gorna Breznitsa, Bresnica, Bresniza

obojživelníci a plazi lokality: Gorna Breznitsa, Bresnica, Bresniza (údolí Strumy, Bulharsko), respektive okolí lokalitního nálezu id10012

id6122, Bombina variegata, Bulharsko > údolí Strumy > Gorna Breznitsa, Gorna Breznica, Горна Брезница, 570 m n. m., Petr Balej, 28.07.2011, 01.04.2012, 2 adulti
Bombina variegata Bombina variegata Gorna Breznitsa, Gorna Breznica, Горна Брезница
id10047, Coronella austriaca, Bulharsko > údolí Strumy > Gorna Breznitsa, Bresnica, Bresniza, - m n. m., Martin Vlček, 02.05.2015, 02.06.2015,

id10044, Natrix natrix, Bulharsko > údolí Strumy > Breznitsa, Bresniza, Breznica, - m n. m., Martin Vlček, 02.05.2015, 02.06.2015,
Natrix natrix Natrix natrix Breznitsa, Bresniza, Breznica, Bryeznitsa, Брезница
id1999, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí Strumy > Gorna Breznica, 450 m n. m., Petr Balej, 24.07.2008, 21.08.2008, 1 adult

id10051, Testudo graeca, Bulharsko > údolí Strumy > Gorna Breznitsa, Bresnica, Bresniza, - m n. m., Martin Vlček, 02.05.2015, 02.06.2015,
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca
id10035, Testudo hermanni, Bulharsko > údolí Strumy > Gorna Breznitsa, Bresnica, Bresniza, - m n. m., Martin Vlček, 02.05.2015, 28.05.2015,

id10049, Testudo hermanni, Bulharsko > údolí Strumy > Gorna Breznitsa, Bresnica, Bresniza, - m n. m., Martin Vlček, 02.05.2015, 02.06.2015,
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni
id6124, Testudo hermanni, Bulharsko > údolí Strumy > Gorna Breznitsa, Gorna Breznica, Горна Брезница, 500 m n. m., Petr Balej, 28.07.2011, 01.04.2012, 1 samec
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Gorna Breznitsa, Gorna Breznica, Горна Брезница Gorna Breznitsa, Gorna Breznica, Горна Брезница Gorna Breznitsa, Gorna Breznica, Горна Брезница
id10042, Vipera ammodytes, Bulharsko > údolí Strumy > Gorna Breznitsa, Bresnica, Bresniza, - m n. m., Martin Vlček, 03.05.2015, 02.06.2015,
Vipera ammodytes Vipera ammodytes Gorna Breznitsa, Bresnica, Bresniza, Breznica, Breznitsa, Brezniča, Brešnica, Bryeznitsa, Gorna Breznica, Горна Брезница