Martin Vlček


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [39]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TWK2 kvadrát 34TFM3 kvadrát 34TFM4 kvadrát 34TFL3 kvadrát 33TXJ2 kvadrát 34TCN3 kvadrát 34TCN4 kvadrát 34TCM1 kvadrát 34TDN2 kvadrát 34TCM4 kvadrát 33TWJ1 kvadrát 34TGM2 kvadrát 35TNG3 kvadrát 33TVK3 kvadrát 33TWK4 kvadrát 33TYJ2 kvadrát 33TXJ4 Martin Vlcek - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

44151 42231 41232 43163 42194 42192 42191 42193 41192 41231 42273 42183 45143 43154 44161 43173 43164 Martin Vlcek, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 17


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR