Daniel Kane, kvadrát 34TGM2


id2860, Lacerta agilis, Bulharsko > Rila > Razlog, 1155 m n. m., Daniel Kane, 06.-18.08.2008, 24.05.2009, 6 jedinců (5 samic, 1 samec) nalezeni v křovinách a živých plotech v nižších polohách hor
Lacerta agilis Razlog Razlog
id2861, Lacerta viridis, Bulharsko > Rila > Razlog, 1155 m n. m., Daniel Kane, 06.-15.08.2008, 24.05.2009, 15 a více jedinců, vše adulti nalezení v křovinách v nižších polohách hor
Lacerta viridis Razlog Razlog
id2865, Lacerta viridis, Bulharsko > Rila > Razlog, 1060 m n. m., Daniel Kane, 14.08.2008, 26.05.2009, 2 jedinci nalezeni v keřích

id2859, Natrix natrix, Bulharsko > Rila > Razlog, 1135 m n. m., Daniel Kane, 08.08.2008, 24.05.2009, 2 juv. nalezeni v malém potoce
Natrix natrix Razlog Razlog
id2863, Natrix natrix, Bulharsko > Rila > Razlog, 1060 m n. m., Daniel Kane, 07.-15.08.2008, 26.05.2009, 2 adulti nalezení ve vodní nádrži
Razlog
id2864, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Rila > Razlog, 1060 m n. m., Daniel Kane, 07.-15.08.2008, 26.05.2009, 20 a více jedinců všech vývojových stádii ve vodních nádržích a potocích v okolí
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Razlog Razlog
id2862, Pseudepidalea viridis, Bulharsko > Rila > Razlog, 1100 m n. m., Daniel Kane, 07.-14.08.2008, 24.05.2009, 2 přejetí adulti u polí
Razlog
id2866, Rana graeca, Bulharsko > Rila > Razlog, 1060 m n. m., Daniel Kane, 08.08.2008, 26.05.2009, 1 adult mrtvý v potoce
Rana graeca Razlog