Pelophylax ridibundus (syn. Rana ridibunda), skokan skřehotavý

Pelophylax ridibundus
fotografie fid5724, Daniel Kane, 26.05.2009,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id2864, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Rila > Razlog, 1060 m n. m., Daniel Kane, 07.-15.08.2008, 26.05.2009, 20 a více jedinců všech vývojových stádii ve vodních nádržích a potocích v okolí