Daniel Kane


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [9]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TGM2 kvadrát 34TFM3 kvadrát 34TFM4 kvadrát 35TNH4 Daniel Kane - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

41232 42231 42274 Daniel Kane, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 3


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR