Ivan Kocourek


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [10]:


autorovy články:


UTM 50x50 km

kvadrát 34SFG1 kvadrát 34SFG3 kvadrát 33TYH2 kvadrát 33TYH1 kvadrát 34TBN4 Ivan Kocourek - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

37222 37224 42174 42182 Ivan Kocourek, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 4


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR