Kréta 21.6 - 2.7.2006

Herpetofauna Kréty není příliš druhově bohatá, podrobné informace o ní v češtině přinesl např. časopis Akvárium terárium (Šandera M., 2001: Herpetofauna Kréty. - Akvárium terárium, Praha, 44 (3): 73-75.

Ostrov jsem navštívil s manželkou v rámci běžného rekreačního pobytu, podle časových možností jsme se věnovali vyhledávání plazů a obojživelníků. Prohlédli jsme na jednodenních výletech (pěšky, autobusem, lodí, stopem) několik lokalit převážně na jižním pobřeží. Zde byl nepříjemný (zvláště při pohybu po cestičkách v horském terénu) silný, téměř stále vanoucí vítr, který z druhého pohledu zase mírnil panující vedra.

Biotop Mauremys rivulata, Natrix tessellataBiotop Mauremys rivulata, Natrix tessellata
Zaznamenal jsem velmi řídký výskyt plazů, který nebylo možné srovnat se situací na Peloponésu nebo řecké pevnině. Jediným relativně hojným druhem, např. v olivových hájích se zídkami, byla ještěrka balkánská (Lacerta trilineata polylepidota). Nejčastěji jsem viděl pruhovaná mláďata a polodospělé exempláře, občas i mohutné dospělé samce. Vzácnější druh ještěrek představovala drobná Podarcis erhardii. Zahlédl jsem také jednoho scinka válcovitého (Chalcides ocellatus), vyhřívajícího se na okraji silnice. Ze tří druhů krétských gekonů jsem nalezl pouze gekony turecké (Hemidactylus turcicus) a to v intravilánech obcí i ve volné přírodě na zídkách a kmenech oliv. Ale ani tento jinde ve Středomoří zcela běžný druh nemohu označit za místně hojný.
Biotop Mauremys rivulata, Natrix tessellataBiotop Lacerta trilineata polylepidota, Hierophis gemonensis
Štíhlovky balkánské (Hierophis gemonensis) byly k zastižení v macchiových komplexech, prorostlých ve značné míře krásně modře kvetoucím tymiánem. Tyto hady bylo možné často objevit přejeté na silnicích, nepotěšil mě nález mrtvé gravidní samice. Populace štíhlovek na Krétě má kontrastnější kresbu než hadi z jadranského pobřeží Balkánu.

Mauremys rivulataSubadultní exemplář Mauremys rivulata
V chladné vodě četných potoků stékajících z hor jsem pozoroval želvy tmavobřiché (Mauremys rivulata), užovky podplamaté (Natrix tessellata) a sladkovodní kraby rodu Potamos. Marně jsem pátral po endemickém skokanovi Rana cretensis, z obojživelníků jsem našel pouze jednu přejetou ropuchu zelenou (Bufo viridis). Rovněž bez úspěchu jsem v noci prohledával zídky ve snaze najít hlavatku kočičí (Telescopus fallax pallidus), poddruh, popsaný českým herpetologem profesorem Štěpánkem. Místo nich jsem zde pozoroval jiné zdejší endemity - bodlinatky Acomys minous.

Takřka povinným je na Krétě pro přírodně orientovaného návštěvníka průchod soutěskou Samaria, jediným přístupným (za poplatek) místem stejnojmenného národního parku. Herpetologicky byl tento výlet zcela neúspěšný, zjistil jsem pouze výskyt ještěrky Podarcis erhardii. Odškodněním však byly úchvatné krajinné scenérie a pozorování koz bezoárových, supů bělohlavých a orlosupů bradatých.

autor/autoři:
Ivan Kocourek

datum publikace: 07.10.2006