Daniel Kane, výpis lokalitních záznamů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id3883 Ablepharus kitaibelii Bulharsko pobřeží Černého moře Sveti Vlas, Bulgaria60 Daniel Kane 09.08.2009 19.05.2010  
id3882 Coronella austriaca Bulharsko Pirin Razlog, Mahomia, Mehomia, Mekаhomiya, Pazlog, Raslog, Raslug, Рзлог1050 Daniel Kane 15.08.2009 19.05.2010  
id2860 Lacerta agilis Bulharsko Rila Razlog1155 Daniel Kane 06.-18.08.2008 24.05.2009 6 jedinců (5 samic, 1 samec) nalezeni v křovinách a živých plotech v nižších polohách hor 
id2861 Lacerta viridis Bulharsko Rila Razlog1155 Daniel Kane 06.-15.08.2008 24.05.2009 15 a více jedinců, vše adulti nalezení v křovinách v nižších polohách hor 
id2865 Lacerta viridis Bulharsko Rila Razlog1060 Daniel Kane 14.08.2008 26.05.2009 2 jedinci nalezeni v keřích 
id2859 Natrix natrix Bulharsko Rila Razlog1135 Daniel Kane 08.08.2008 24.05.2009 2 juv. nalezeni v malém potoce 
id2863 Natrix natrix Bulharsko Rila Razlog1060 Daniel Kane 07.-15.08.2008 26.05.2009 2 adulti nalezení ve vodní nádrži 
id2864 Pelophylax ridibundus Bulharsko Rila Razlog1060 Daniel Kane 07.-15.08.2008 26.05.2009 20 a více jedinců všech vývojových stádii ve vodních nádržích a potocích v okolí 
id2862 Pseudepidalea viridis Bulharsko Rila Razlog1100 Daniel Kane 07.-14.08.2008 24.05.2009 2 přejetí adulti u polí 
id2866 Rana graeca Bulharsko Rila Razlog1060 Daniel Kane 08.08.2008 26.05.2009 1 adult mrtvý v potoce 
id2867 Testudo hermanni Bulharsko údolí Strumy Blagoevgradcca 320 Daniel Kane 15.08.2008 27.05.2009 1 adult přejetý na hlavní cestě do Blagoevgradu poblíž polí