Daniel Kane

plazi a obojživelníci (s účastí na mapování)

Coronella austriaca | 19.05.2010

Lacerta agilis | 24.05.2009

Lacerta viridis | 24.05.2009

Natrix natrix | 24.05.2009

Pelophylax ridibundus | 26.05.2009

Pelophylax ridibundus | 26.05.2009

Rana graeca | 26.05.2009