kvadrát 35TMH2


id949, Lacerta viridis, Bulharsko > Východní Stará planina > Sliven, cca 450 m n. m., Petr Balej, 06.09.2006, 03.07.2007, 1 kus

id6024, Lacerta viridis, Bulharsko > Východní Stará planina > Sliven, 660 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Donát, 20.08.2011, 01.03.2012, Jeden subadultní jedinec.
Sliven
id950, Podarcis muralis, Bulharsko > Východní Stará planina > Sliven, cca 550 m n. m., Petr Balej, 06.09.2006, 03.07.2007, 1 kus
Podarcis muralis
id6020, Podarcis muralis, Bulharsko > Východní Stará planina > Sliven, 406 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Donát, 19.08.2011, 01.03.2012, Jeden juvenilní jedinec.
Sliven
id6022, Podarcis muralis, Bulharsko > Východní Stará planina > Sliven , 660 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Donát, 20.08.2011, 01.03.2012, Desítky jedinců.
Podarcis muralis Podarcis muralis Sliven
id5900, Podarcis muralis, Bulharsko > Východní Stará planina > Sliven, Islimiye, Сливен, 280 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Donát, 19.08.2011, 03.01.2012, Dva adultní, jede juvenil.
Podarcis muralis Sliven, Islimiye, Сливен, اسلمیه
id947, Podarcis tauricus, Bulharsko > Východní Stará planina > Sliven, cca 500 m n. m., Petr Balej, 06.09.2006, 03.07.2007, 1 ks
Podarcis tauricus Sliven
id6026, Podarcis tauricus, Bulharsko > Východní Stará planina > Sliven, 660 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Donát, 20.08.2011, 01.03.2012, Desítky jedinců.
Sliven
id948, Pseudepidalea viridis, Bulharsko > Východní Stará planina > Sliven, cca 300 m n. m., Petr Balej, 06.09.2006, 03.07.2007, 1 přejetý kus