Martin Donát


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [17]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TXJ4 kvadrát 35TMH2 kvadrát 35TLH4 kvadrát 34TGM2 kvadrát 34TFM4 kvadrát 34TFL3 kvadrát 35TLH2 Martin  Donat - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

43163 42262 42252 41232 41231 42244 Martin  Donat, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 6


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR