Dolichophis caspius (syn. Coluber caspius), štíhlovka kaspická

Dolichophis caspius
fotografie fid5106, Petr Balej, 12.12.2008,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id2615, Dolichophis caspius, Bulharsko > Podunajská nížina > Alfatar, cca 160 m n. m., Petr Balej, 07.09.2008, 12.12.2008, 1 přejetý juv.