Dolichophis caspius (syn. Coluber caspius), štíhlovka kaspická

Dolichophis caspius
fotografie fid2494, Petr Balej, 21.10.2007,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id1301, Dolichophis caspius, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Kosti, 150 m n. m., Petr Balej, 09.05.2007, 21.10.2007, 2 juv