Dolichophis caspius (syn. Coluber caspius), štíhlovka kaspická

Dolichophis caspius
fotografie fid2464, Petr Balej, 15.10.2007,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id1283, Dolichophis caspius, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Brodilovo, 20 m n. m., Petr Balej, 09.05.2007, 15.10.2007, adult