Dolichophis caspius (syn. Coluber caspius), štíhlovka kaspická

Dolichophis caspius
fotografie fid1953, Petr Balej, 11.08.2007,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id1108, Dolichophis caspius, Bulharsko > Východní Rodopy > Ivajlovgrad, Ivaylovgrad, 180 m n. m., Petr Balej, 05.05.2007, 11.08.2007, 1 živý a 1 mrtvý juv.