Dolichophis caspius (syn. Coluber caspius), štíhlovka kaspická

Dolichophis caspius
fotografie fid1779, Petr Balej, 25.07.2007,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id1053, Dolichophis caspius, Bulharsko > údolí Strumy > Kresna, 270 m n. m., Petr Balej, 01.05.2007, 25.07.2007,