Zamenis longissimus (syn. Elaphe longissima), užovka stromová

Zamenis longissimus
fotografie fid1080, Rok Grzelj, 20.04.2007,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id745, Zamenis longissimus, Slovinsko > Slovinsko > Postojna, 550 m n. m., Rok Grzelj, 13.04.2007, 19.04.2007,