Testudo graeca, želva žlutohnědá


stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >
id5442, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 11.10.2011, Více jak deset adultních jedinců.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Evros delta Evros delta
id5932, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 178 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 16.01.2012, Jeden juvenilní jedinec.
Testudo graeca Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi
id5416, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Loutros, 21 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 23.09.2011, Jeden adultní jedinec.
Testudo graeca Testudo graeca Loutros
id6106, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 03.05.2011, 16.03.2012, Dva adultní, jeden juvenil.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca
id6105, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 02.05.2011, 16.03.2012, Jeden adultní jedinec.

id5446, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Maroneia, 217 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 11.10.2011, Jeden adult.
Testudo graeca Maroneia
id4101, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Mésti, Mesti, 181 m n. m., Daniel Jablonski, 23.05.2010, 05.07.2010, 1 juvenilní jedinec.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Mésti, Mesti Mésti, Mesti Mésti, Mesti Mésti, Mesti
id10411, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, - m n. m., Jiří Hejduk, 04.07.2015, 08.09.2015, Lokalita ve svahu v přímé úrovní místního kompu (vzdáleného cca 2 km od města Therma ve směru k řece a vodopádu Fonias) ve vzdálenosti cca 2km od kempu.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки
id5832, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Vyssa, 74 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.12.2011, Jeden přejetý jedinec.
Testudo graeca
id4086, Testudo graeca, Turecko > evropské Turecko > Eceabat, Acaabat, Açaabat, 8 m n. m., Daniel Jablonski, 18.05.2010, 05.07.2010, 1 adultní samice.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Eceabat, Acaabat, Açaabat, Madytus, Maidos, Maitos, Maydos Eceabat, Acaabat, Açaabat, Madytus, Maidos, Maitos, Maydos
stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >