Řecko

obojživelníci a plazi státu: Řecko

stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 >
id6072, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > Maronía, Maronia, 60 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 08.03.2012, Jeden adultní jedinec.
Pseudopus apodus
id4534, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > Mavrokklísion, Mavrokklision, Mavrokklisi, 200 m n. m., Daniel Jablonski, 22.05.2010, 28.12.2010, Jeden přejetý subadultní jedinec.
Pseudopus apodus Pseudopus apodus
id4532, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > Mavrokklísion, Mavrokklision, Mavrokklisi, 202 m n. m., Daniel Jablonski, 22.05.2010, 19.04.2011, Adult přejetý na cestě.
Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Mavrokklísion, Mavrokklision, Mavrokklisi, Mavrokklísi
id9417, Rana dalmatina, Řecko > Epirus > Astráka, Astraka, Astrakia, - m n. m., Olga Suldovská, 19.09.2011, 27.08.2014,
Rana dalmatina Astráka, Astraka, Astrakia, Astrákia
id8565, Rana dalmatina, Řecko > Korfu > Límni Korissíon, Limni Korission, Lake of Corissa, - m n. m., Zdeněk Mačát, Martin Šandera, 11.08.2011, 12.05.2014, mrtvý ex.
Límni Korissíon, Limni Korission, Lake of Corissa, Limni Korisa, Limni Korissia, Límni Koríssia, Límni Kórisa
id8622, Rana dalmatina, Řecko > Korfu > Órmos Érmones, Ormos Ermones, Ermones Bay, 38 m n. m., Zdeněk Mačát, Martin Šandera, 12.08.2011, 08.05.2014, 5 subad., 1 ad.
Rana dalmatina Rana dalmatina
id2757, Rana dalmatina, Řecko > Makedonie > Soluň, Thessaloniki, 355 m n. m., Ilias Strachinis, 23.02.2008, 13.03.2009, mnoho jedinců
Rana dalmatina Rana dalmatina
id5388, Rana dalmatina, Řecko > Thrácie > Dadia, 78 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 20.09.2011, Tři adultní jedinci.
Rana dalmatina Dadia Dadia
id3184, Rana graeca, Řecko > Epirus > Parga, 22 m n. m., Daniel Jablonski, 06.09.2008, 10.08.2009, 3 juvenilní jedinci
Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Parga Parga Parga
id3183, Rana graeca, Řecko > Epirus > Parga, 22 m n. m., Daniel Jablonski, 05.09.2008, 10.08.2009, 5 juvenilních jedinců
Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Parga Parga Parga Parga
stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 >