Řecko

obojživelníci a plazi státu: Řecko

stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 >
id2319, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > Dadia, - m n. m., Boris Demovič, Martin Dobrota, Fero Bednár, 16.09.2008, 01.11.2008, mŕtvy na ceste. Spolupozorovatelia: F. Bednár, M. Dobrota.

id5400, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 96 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 20.09.2011, Tři adultní jedinci.
Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id6509, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, - m n. m., Petra a Pavel Štěpánek, 29.06.2012, 29.07.2012,

id4607, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > Kallithea, 462 m n. m., Daniel Jablonski, 24.05.2010, 07.11.2010, Jeden adultní jedinec.
Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Kallithea Kallithea
id4530, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > Ladi, 151 m n. m., Daniel Jablonski, 22.05.2010, 21.03.2011, Jeden přejetý jedinec.
Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Ladi
id5414, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 178 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 23.09.2011, Dva adultní jedinci.
Pseudopus apodus Pseudopus apodus Lefkimi Lefkimi Lefkimi
id6491, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > Límni Mitrikoú, Limni Mitrikou, Limni Anakia, - m n. m., Petra a Pavel Štěpánek, 24.06.2012, 29.07.2012,
Pseudopus apodus
id6108, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 02.05.2011, 16.03.2012, Jeden adultní jedinec.
lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna
id6059, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 170 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 08.03.2012, Jeden adultní jedinec.
lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna
id4100, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > Makri, 95 m n. m., Daniel Jablonski, 23.05.2010, 05.07.2010, 1 adultní samec.
Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Makri Makri Makri
stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 >